Akanyaburunga

Ikaze Ku Kanyaburunga

Welcome to akanyaburunga and enjoy the Kirundi Culture! Read, comment and live the Kirundi Culture. Kuri ino nama, tuhakura uko abarundi b'aho hambere bari babayeho, uko ab'ubu babayeho, tubicishije mu mico, akaranga n'utugenegene vy'uburundi bwite.

Iciyumviro

Akaranga ni iragi ntahongerwa twarazwe na basogokuru. Kugatakaza, kukinuba canke nyene kugasuzugura ni nko guhemukira abakaturaze.

Mahatma Ghandi ati:" Imico kama y'igihugu yibera mu mitima n'imishaha y'abakivukamwo"

Lire Les Retrouvailles

Les_Retrouvailles_par_Rivardo_Niyonizigiye

Les Retrouvailles de Rivardo Niyonizigiye, publié en 2014

Tuvuge ikirundi, Mug. Lawurenti Niyonkuru

Tuvuge_ikirundi

Igitabu co kwiga ikirundi vyoroshe cane

Advertisements

« Aramara inyota » , uruvyino rushasha rw’ umugwi Amagaba

Imigwi ndangakaranga ikorera mu Burundi ntisiba kwita ku rutare ngo iterere mw’iterambere ry’akaranganga k’uburundi. Umugwi amagaba uri muri iyo mirwi idasinzira, irara ibona kugira izina ry’abarundi ribandanye riyagwa mu makungu. Inyuma y’igiteramo Umukozo caryoheye abantu benshi, ubu naho bazanye ikindi gikorwa. (more…)

Advertisements

#Inkingi z’akaranga: Ntiharirizwa Innocent, ruremeshangabo mu mugwi ndangakaranga “Amagaba”

Afise ijwi ridasanzwe. Ahibongoje abantu bata amacumu. Iyo ari mu giteramo ntawutaha kitarangiye kuko atosiga iyo ntarambira yandamye kunezereza abatumire. Imvyino ziwe zifise akanovera kadasanzwe kandi zimaze gutahukana ubushimwe bwinshi. Uwo ni Innocent Ntiharirizwa batazira Busokoza umunyakaranga ari mu mugwi ndangakaranga Amagaba. Menya vyinshi kuri iyo ntwari y’akaranga. (more…)

#Menya akahise kawe: Ururirimbo rwa kera kurusha izindi kw’isi

Muri kino gihe hariko harahimbazwa umunsi wahariwe umuziki kw’isi yose, twashimye kubashikiriza ururirimbo rwa kera gusumba izindi zose. Nivyo ko hari n’izindi zavugijwe imbere yaho mu mihingo itandukanye kw’isi zikaba zitoroshe gutora, ariko twashimye kubashikiriza urwo bose bahuriza ko ari rwo  rwabayeho imbere y’iyindi miziki yose. None rwita gute ? Rwaririmbwe nande ? Rwavuga iki ? Rwaririmbiwe he ? (more…)

#Inkingi z’akaranga:Nkurunziza Fabrice, nyene uruvyino rwakunzwe cane “Vyagira muri beza”

Bakubwiye umwe aho ateramiye ata rungu aho ateye ikirenge harenguka akamwemwe, umwe atera ntateterwe ngo abure abitabira, yahibongoza ibinyanya bikanyaragasa binyeguruka mu bo vyizirikiyemwo bagataha biyereka; uwo si uwundi ni umunyakaranga Fabrice Nkurunziza yanditse yongera avyina imvyino y’akanovera “ Vyagira muri beza” idasiba kuvuzwa mu manza z’igihugu cose. Twaganiriye ku buzima bwiwe bw’akaranga. (more…)

Masabarakiza, Imana ikwakire mu bwami bwayo!

Kuri uyu wa 11 ruheshi 2018, Uburundi bwarabuze umushingantahe w’ijunja n’ijambo. Umukozi wa kaminuza nderabigisha Masabarakiza Emile.  Uwo yari umunyakaranga adasanzwe yateje imbere akaranga k’Uburundi, yama ateramisha abantu mu manza zitandukanye z’igihugu canke z’ilmiryango. Uburundi bwarabuze. (more…)

Umukozo 2018: igiteramo c’akanovera kadasanzwe c’umugwi ndangakaranga “Amagaba”

Kw’igenekerezo rya 8 Ruheshi 2018, abanyakaranga b’umugwi ndangakaranga Amagaba barerekanye igiteramo kidasanzwe bise “Umukozo”. Mu buhinga budasanzwe, bahuje umurisho n’intambo y’intore, ikintu kitari bwa boneke mu Burundi. Abatari bahari, barahomvye. Ariko muri make ni bumve uko vyari bimeze aho mu kigo ndangakaranga c’ubufaransa mu Burundi kuri uwo mugoroba. (more…)

#Menya akahise kawe: Bihome umutabazi w’umwami Mwezi Gisabo

Kumenya akahise neza bifasha gutegura akazoza keza. Muri buno butohozi bwa mbere, twipfuje kubayagira ku muntu ahambaye cane mu Burundi. Umuntu yiguze igihugu izuba riva, yagwaniye agateka k’igihugu ciwe, atuma Uburundi bwubahwa mbere bugumana iteka.  Uwo muntu ni umutabazi Bihome. (more…)

Umugambi wo kwandika Kazinduzi y’Ikirundi

Kazinduzi

Terera umuganda mu kwandika Kazinduzi yacu

Dukurikirane kuri Twita

Akanyaburunga kuri Yutube